Quy định mới của Google về xếp hạng tìm kiếm trên thiết bị di động
Kể từ tháng 7/2018, tốc độ trang sẽ là yếu tố xếp hạng cho tìm kiếm trên thiết bị di động.Các nghiên cứu cho thấy mọi người đang thực sự quan tâm đến tốc độ của trang web. Điều đó là hiển nhiên bởi Google đã áp dụng tiêu chí tốc độ của trang web để ưu tiên trong bảng xếp hạng tìm kiếm. Tiêu chí này đã được áp dụng trong một thời gian và tập trung vào các tìm kiếm trên máy tính để bàn, laptop.
 
Nhưng điều này đã có sự thay đổi bắt đầu từ tháng 7 này. “Hôm nay, chúng tôi thông báo rằng bắt đầu từ tháng 7 năm 2018, tốc độ trang sẽ là yếu tố xếp hạng cho tìm kiếm trên thiết bị di động”.
Lại thêm một nỗi lo nữa đối với những người sở hữu trang web có tốc độ tải trang hạn chế trên thiết bị di động. Quyết định của Google ảnh hưởng tới miếng cơm, manh áo của chúng ta chứ chẳng phải chuyện đùa. Phải làm sao đây? Nhưng bạn đừng quá lo lắng.
 
Google trấn an rằng: Việc "Cập nhật tốc độ" này sẽ chỉ ảnh hưởng đến các trang cung cấp trải nghiệm chậm nhất cho người dùng và sẽ chỉ ảnh hưởng đến một tỷ lệ nhỏ truy vấn. Nó áp dụng cùng một tiêu chuẩn cho tất cả các trang, bất kể công nghệ được sử dụng để xây dựng trang là gì. Mục đích của truy vấn tìm kiếm vẫn là một mục đích cao cả nhất. Do đó, “một trang chậm có thể vẫn xếp hạng cao nếu nó có nội dung tuyệt vời và có liên quan”.
 
Google khuyến khích các nhà phát triển suy nghĩ rộng rãi về hiệu suất ảnh hưởng như thế nào đến trải nghiệm của người dùng trên trang của họ và xem xét nhiều chỉ số trải nghiệm người dùng khác nhau như: Chrome User Experience Report , LighthousePageSpeed Insights.
 
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc phản hồi nào, vui lòng truy cập diễn đàn quản trị trang web của Google tại đây: webmaster forums.
 
Thăm dò ý kiến Nhận xét của bạn về trang web này?
 
62%
 
10%
 
5%
 
20%