( 04.08.2011 )
Chỉ sau một vài thập kỷ sơ khai, truyền hình đã tiến hành những bước dài và thực sự tách ra khỏi các loại hình khác, trở thành phương tiện truyền thông độc lập và có sức mạnh to lớn trong việc tạo dựng và định hướng dư luận.
Kết quả hiển thị từ 251 tới 251 (trên 251 mục)
 |<  <  17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 >  >|
Thăm dò ý kiến Nhận xét của bạn về trang web này?
 
58%
 
9%
 
5%
 
27%